Ιστορικό Ίδρυσης

Λύκειον των Ελληνίδων Παράρτημα Χαλκίδος Ιστορικό Ίδρυσης Το Λύκειον των Ελληνίδων – Παράρτημα Χαλκίδος – ιδρύθηκε το 1954 με Πρόεδρο τη Βούλα Ξυπολιά.

 

Το 1955 παύει τη λειτουργία του, για να επανιδρυθεί το 1958 με επικύρωση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας με την υπ’ αριθμ. 429/58 απόφαση, κι εγκρίνεται από το Κεντρικό Λύκειο το Φεβρουάριο του 1959. Το Παράρτημα της Χαλκίδας δημιουργήθηκε μετά από επίμονη προτροπή της αειμνήστου Χρυσούλας Καλλία, συζύγου του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Καλλία, ο οποίος είχε ευβοϊκή καταγωγή και στενούς δεσμούς με την κοινωνία της Χαλκίδας.

 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο έχει πρόεδρο τη Λίζα Μάλλιου, γόνο της αριστοκρατικότερης οικογενείας της Χαλκίδας, αντιπρόεδρο τη Μοσχούλα Χαρισιάδου και Γ. Γραμματέα την Ερρικέτη Σωτηρίου, από τις οποίες διοικείται έως και το 1981. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο τέλος του 1998 το Λύκειο των Ελληνίδων Χαλκίδας θα αποκτήσει πλέον μόνιμη στέγη στο καταπληκτικής αρχιτεκτονικής αρχοντικό της Λίζας Μάλλιου, το οποίο ευγενώς παραχώρησε ο Δήμος Χαλκιδέων στο Λύκειο. Οι μαρτυρίες που έχουμε από τον Τοπικό Τύπο της εποχής μας φανερώνουν τη θερμότατη κι ενθουσιώδη υποδοχή που επιφύλαξε η κοινωνία της Χαλκίδας «διότι όλοι γνωρίζομεν τας πολυτίμους Εθνικάς υπηρεσίας που δύναται να προσφέρει το περίφημον πράγματι Λύκειον των Ελληνίδων, όταν η Διοίκησις του ευρίσκεται εις χείρας ικανάς, όπερ πιστεύομεν» (Πανευβοϊκόν Βήμα 11-2-59). Και αλλού «Η κοινωνική μας ανόρθωση ευρίσκεται ήδη κατά μέγα μέρος εις τας χείρας των καλών μας Κυριών, των καλών μας Οικοκυρών, των καλών μας Μητέρων. Ευχόμεθα και πάλιν καλήν προκοπήν εις τι νεοϊδρυθέν Λύκειον των Ελληνίδων και δύναμιν εις τας ευγενείς Κυρίας της Διοικήσεως» (Ευβοϊκός Τύπος 16-2-59).

 

Το 1958 λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Α. Ηθικής Προστασίας παιδιού. Αυτό φροντίζει άπορα και ασθενικά παιδιά με χρηματικές ενισχύσεις. Επίσης προβάλλει δωρεάν ταινίες μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου οι οποίες προσφέρονται από την Αμερικανικήν Υπηρεσία και το Υπουργείο Παιδείας και προβάλλονται στο Α’ Γυμνάσιο Αρρένων Χαλκίδας.

Β. Τμήμα Μητέρων και Παιδαγωγών. Αυτό δημιουργεί κέντρα αναλφάβητων μητέρων στα οποία διδάσκονται από μέλη του Λυκείου γραφή και ανάγνωση. Επίσης προβάλλονται ταινίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο ΣΤ’ Δημοτικό Σχολείο της πόλης.

Γ. Τμήμα Μικροτεχνίας Ελληνικής Τέχνης. Το τμήμα αυτό προσφέρει μαθήματα κατασκευής κοσμημάτων και άλλων κοσμητικών μικροαντικειμένων με θέματα από την Αρχαία, Βυζαντινή και Νεοελληνική Τέχνη.

Δ. Τμήμα Ιματιοθήκης Εθνικών Ενδυμασιών, με κύρια φροντίδα την περισυλλογή και διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων τοπικών ενδυμασιών καθώς και τη κατασκευή πιστών αντιγράφων.

 

Οι πρώτες αποκτηθείσες φορεσιές είναι από την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Άννας Ευβοίας και προέρχονται από δωρεές ευγενών κυριών της Χαλκίδας των οποίων η καταγωγή ήταν από τη συγκεκριμένη περιοχή. Από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του το Λύκειο των Ελληνίδων Χαλκίδας παρουσιάζει πρωτοφανή, για την εποχή εκείνη, δράση. Η πρώτη επίσημη εκδήλωσή του πραγματοποιείται στις 22-3-1959 με σκοπό τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής μας γιορτής. Στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, η οποία χαιρετίστηκε ενθουσιωδώς από τον τοπικό Τύπο καθώς και από τον Ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών, συνέδραμε τα μέγιστα το Λύκειο των Αθηνών. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον κινηματογράφο «Ορφεύς» και περιελάμβανε μουσικό πρόγραμμα, απαγγελία από την μεγάλη Χαλκιδέα ηθοποιό Ελένη Χατζηαργύρη και ελληνικούς χορούς που χορεύτηκαν από κορίτσια του Κεντρικού Λυκείου. Την πρώτη αυτή εκδήλωση προλόγισε η τότε Πρόεδρος του Κεντρικού Λυκείου Μαρία Μομφεράτου, κι έκλεισε με συγχαρητήρια ομιλία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης Κ.Καλλία : «Συγχαίρω ολοψύχως το Λύκειον των Αθηνών δα την καθαρώς εθνικήν δράσιν του κι εύχομαι το Παράρτημα της γενέτειρός μου να φανή αντάξιον προς την μητέρα του. Να συγκεντρώσει προ παντός την παράδοσιν η οποία ανεπτύχθη εις τον Ευβοϊκόν χώρον. Θα το περιβάλωμεν με στοργή και θα το βοηθήσωμεν».