Μέλη Δ.Σ.

ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Χαλκίδος

Πρόεδρος:                   Κωνσταντινίσου Ακριβή

Α΄ Αντιπρόεδρος:        Κωτσή Μαρία

Β΄ Αντιπρόεδρος:        Αφράτη Ανθούλα

Γεν. Γραμματέας:        Λάμπρου Ζαχαρούλα

Οικονομική Έφορος:  Καλατζή - Βρακά Δέσποινα

Γενική Ταμίας:             Γεωργακοπούλου Παναγιώτα

Ειδ. Γραμματέας:        Παλαιολόγου Ρούλα

Τμήματα - Έφοροι

1. Εθνικών Παραδόσεων & Λαογραφικού Αρχείου: Ελευθερία Αράπογλου

2. Εθνικών Ενδυμασιών:                     Ελένη Τσιριγώτη

3. Εθνικών Χορών:                             Αφράτη Αργυρούλα

4. Προβλημάτων Γυναίκας-Παιδιού:  Καλατζή - Βρακά Δέσποινα

5. Φιλολογικού:                                   Νικολάου Ελένη – Ρόζα

6. Μουσικού:                                       Κωτσή Μαρία

7. Καλλιτεχνικού:                                Τζοβλά Ευαγγελία

8. Εορτών-Δεξιώσεων:                        Παπαδημητρίου - Γαβαλά Αγγελική

9. Εφορείας Γραφείου:                        Ακριώτου Φωτεινή

10. Ιστορικού Αρχείου:                       Παπαδημητρίου - Γαβαλά Αγγελική

11. Κοσμιτείας:                                   Λάμπρου Ζαχαρούλα

12. Μέλος ΔΣ :                                    Ρούσου Αρετή